Welkom op de website van Vereniging van Eigenaars

XL-box Molenraai


geregistreert onder nummer 01160518 Kamer van Koophandel
Voor klachten, opmerkingen en andere zaken onze Vereniging aangaande is het Bestuur middels onderstaande email-adressen te bereiken:
Johan Bont,                 
vz@xl-box.nl
Jaap Klont,                  j.klont@outlook.com
Greet ter Laan,            pm@xl-box.nl

Mocht u ons allen willen benaderen, dan kan dit via :
bestuur@xl-box.nl
Enter de website